zrownowazony-rozwoj.jpg
Zrównoważony Rozwój

Bombardier nieustannie dąży do podnoszenia efektywności prośrodowiskowej wszelkich działań, począwszy od etapu ich projektowania, aż po ostateczne wdrożenie i obsługę.

Wskaźnik możliwości recyklingu lokomotyw BOMBARDIER TRAXX F140 MS znajduje się na poziomie 93%. W zakładach Bombardier Transportation stosowany jest zintegrowany program projektowania produktów, Design for Environment, który ma na celu uwzględnienie całego cyklu życia produktu. Program ten obejmuje takie elementy, jak możliwość odzyskiwania materiałów, zawartość szkodliwych substancji, wydajność energetyczna i poziom hałasu. Bombardier, jako pierwsza firma w branży kolejowej, stworzył narzędzie komunikacji działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, tzw. Environmental Product Declaration. EPD to dokument, który dostarcza informacji o procesie i materiałach użytych przy produkcji danego pojazdu oraz ich wpływie na środowisko. Prezentuje także możliwości usprawnień i poprawienia wskaźników dotyczących cyklu eksploatacji produktów.

W znaczącej większości zakładów Bombardiera na świecie, w tym w polskich zakładach produkcyjnych w Katowicach i Wrocławiu, wdrożono normę ISO 14001 oraz europejski system zarządzania EMAS (European Eco-Management and Audit Scheme). Oba systemy oparte są na idei stałego doskonalenia standardów środowiskowych w zakresie wydajności energetycznej i materiałowej, jak również ograniczania emisji odpadów i ryzyka niepożądanych zdarzeń środowiskowych.

Dodatkowo, Bombardier Transportation wprowadza listę zakazanych i zastrzeżonych substancji szkodliwych dla środowiska, które nie mogą być stosowane na żadnym etapie procesu produkcji. Lista ta jest stale uaktualniana, a wszyscy dostawcy proszeni są o potwierdzanie jej przestrzegania. Krajowe inwestycje na rynku kolejowym, w których Bombardier Transportation odgrywa istotną rolę, promują bezpieczeństwo, komfort oraz przyjazne dla środowiska sposoby podróżowania nowoczesnymi pociągami. Pociągi piętrowe Bombardiera typu „push-pull”, eksploatowane głównie na Mazowszu, podnoszą jakość podróży m.in. poprzez zmniejszenie natężenia ruchu na drogach regionalnych z korzyścią dla kolei, przez co również przyczyniają się do zmniejszania zanieczyszczenia powietrza.

Przyjazna dla środowiska malarnia nadwozi Bombardier Transporation we Wrocławiu stosuje rozwiązania proekologiczne, minimalizując tym samym liczbę substancji emitowanych w trakcie lakierowania.

Obok licznych inicjatyw o charakterze środowiskowym, jak na przykład program ograniczania emisji gazów cieplarnianych, Bombardier Transportation prowadzi także szereg inicjatyw o charakterze edukacyjnym. Najbardziej znaczącą jest uruchomienie międzynarodowej strony internetowej www.theclimateisrightfortrains.com, na której znaleźć można interesujące materiały, informacje i dane dotyczące efektywności środowiskowej poszczególnych rozwiązań transportowych.

Do góry