naglowek-zrownowazony-rozwoj.png
 

KONTAKT DLA MEDIÓW

Maciej Kaczanowski
Polska, Europa Wschodnia
oraz Kraje WNP
Tel.: +48 22 520 19 13
Mobile: +48 501 39 40 13


Bombardier Transportation Polska opracował technologię sterowania ruchem dla regionalnych linii kolejowych w Polsce
 • SEL-1 - ekonomiczny system sterowania ruchem stworzony w wyniku polskiego projektu badawczego przyczyni się do ożywienia wzrostu gospodarczego
 • Innowacyjne rozwiązanie bazujące na komputerowym systemie zależnościowym BOMBARDIER EBI Lock 950
 • Katowice, 8 marca 2013 r. – Bombardier Transportation, wiodący producent technologii dla transportu szynowego, zakończył realizację projektu badawczo-rozwojowego, mającego na celu ożywienie wzrostu gospodarczego w Polsce dzięki zwiększeniu efektywności regionalnych przewozów kolejowych. W ramach projektu pod nazwą „Innowacyjne rozwiązania sterowania ruchem i sygnalizacją dedykowane dla linii kolejowych małoobciążonych” firma Bombardier we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie opracowała nowy system SEL-1 będący ekonomicznym systemem zależnościowym dla linii regionalnych w Polsce. Projekt ten, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, przeprowadziła firma Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.

  Małoobciążone linie kolejowe są ważnym elementem rozwoju regionów w wielu krajach Europy. W celu jak najlepszego wykorzystania swojego potencjału gospodarczego kraje takie jak Polska poszukują nowych technologii dla kolei, które przy zachowaniu bezpieczeństwa zapewnią tańszą eksploatację i utrzymanie. Wspólne badania obejmowały m.in. innowacyjne technologie zasilania urządzeń przytorowych oraz systemy transmisji radiowej, dzięki którym możliwe jest znaczne ograniczenie konieczności zabudowy kabli. To nowe rozwiązanie zależnościowe bazuje na komputerowym systemie zależnościowym EBI Lock 950 R4 firmy Bombardier, wykorzystując wiele wspólnych komponentów. System spełnia wszystkie wymogi linii małoobciążonych w Polsce, a także rozszerza kompetencje firmy Bombardier w zakresie technologii, do której zalicza się pierwszy na świecie system ERTMS Regional dla linii regionalnych, stanowiący zaawansowany system INTERFLO 550 z funkcją automatycznego ograniczenia prędkości pociągu, który został wprowadzony na rynek szwedzki w 2012 roku.

  Sławomir Nalewajka, Prezes Zarządu Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. powiedział: „Jedną z mocnych stron firmy Bombardier jest umiejętność wykorzystywania globalnych kompetencji i wiedzy oraz znajomości lokalnych realiów do wspierania dalszego rozwoju polskiej infrastruktury kolejowej. Ta nowa technologia będzie mieć podstawowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego całego kraju i przyniesie korzyści wszystkim regionom Polski.”

  Janusz Kućmin, Generalny Przedstawiciel Bombardier Transportation na Polskę, dodał: „Bombardier Transportation dostarcza nie tylko rozwiązania dedykowane dla głównych linii kolejowych, ale również inwestuje w rozwój linii regionalnych. Nowo opracowane rozwiązanie przyczyni się do znacznego poprawienia ekonomiki przewozów regionalnych w naszym kraju.”

  Projekt ten jest trzecim projektem badawczym współfinansowanym ze środków publicznych i zrealizowanym przez firmę Bombardier w Polsce. Firma prowadziła również projekt dotyczący „Przygotowanie do wdrożenia innowacyjnego systemu kierowania i sterowania ruchem kolejowym SYN-1” zakończony w 2012 roku oraz projekt pt. „Wdrożenie Systemu Diagnostyki Kolejowej” zakończony w 2008 roku.

  Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jest spółką, której wyłącznym właścicielem jest koncern Bombardier. Posiadając prawie dziewięćdziesięcioletnie doświadczenie w zakresie dostaw najnowszych technologii sterowania ruchem kolejowym na sieć kolejową w Polsce oraz certyfikat IRIS, spółka ta doskonale zna realia polskiego rynku. 500 pracowników spółki projektuje i produkuje pełne spektrum urządzeń sterowania ruchem dla linii magistralnych, transportu miejskiego oraz przemysłu, które dostarczane są w Polsce i na świecie. Technologia BOMBARDIER INTERFLO 450 Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym jest dostarczana w ramach realizacji trzech kontraktów w Polsce: na linii E30 w ramach pilotażowego wdrożenia systemu na odcinku Legnica - granica Polski z Niemcami, na odcinku Legnica-Wrocław-Opole linii E30 gdzie system ERTMS będzie wdrożony do eksploatacji komercyjnej, a także na odcinku Warszawa - Gdynia linii E65.

  Do góry