naglowek-zrownowazony-rozwoj.png
 

KONTAKT DLA MEDIÓW

Maciej Kaczanowski
Polska, Europa Wschodnia
oraz Kraje WNP
Tel.: +48 22 520 19 13
Mobile: +48 501 39 40 13


Bombardier Zakończył Projekt Badawczy Nowego Systemu Kierowania Ruchem Kolejowym dla Polski

Katowice, 30 Marca 2012 r. – Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. zakończył program badawczy w zakresie systemu zarządzania ruchem kolejowym („Przygotowanie do wdrożenia innowacyjnego systemu kierowania i sterowania ruchem kolejowym SYN-1”). Celem projektu było wdrożenie systemu kierowania i sterowania ruchem kolejowym, dostosowanego do obecnych oraz przyszłych polskich warunków. Zrealizowany przez Bombardier Transportation w Katowicach projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Przedsięwzięcia IniTech, ustanowionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy instytucjami badawczymi a biznesem.

Funkcjonalność opracowanego systemu obejmuje kierowanie i sterowanie ruchem kolejowym w centrach dyspozytorskich, centrach sterowania, stacjach kolejowych i posterunkach ruchu, jak również współpracę z systemami diagnostyki urządzeń sterowania ruchem kolejowym, systemem diagnostyki taboru kolejowego oraz systemem ewidencji pracy eksploatacyjnej. System wdrażany jest pod nazwą handlową BOMBARDIER EBI Screen 300. Zakończony program badawczy jest już trzecim projektem współfinansowanym ze środków publicznych, zrealizowanym przez firmę Bombardier w Polsce, obok trwającego wciąż projektu „Innowacyjne rozwiązania sterowania ruchem i sygnalizacją dedykowane dla linii kolejowych małoobciążonych”. Pierwszy projekt badawczy „Wdrożenie systemu diagnostyki kolejowej” został zakończony w 2008 roku.

“To bardzo ważny projekt badawczy, służący dalszemu rozwojowi polskiej sieci kolejowej. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasza znajomość polskiego rynku, obejmująca ponad 80 lat działalności, jak również nasze międzynarodowe doświadczenie mogą być dobrze wykorzystane w takich przedsięwzięciach.” – powiedział Sławomir Nalewajka, Prezes Zarządu Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.

Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jest spółką, której wyłącznym właścicielem jest Bombardier. Posiadając ponad osiemdziesięcioletnie doświadczenie w dostarczaniu najnowszych technologii dla sieci kolejowej w Polsce oraz certyfikat IRIS, BT ZWUS doskonale zna realia polskiego rynku. Około 450 pracowników spółki projektuje i produkuje pełne spektrum urządzeń sterowania ruchem dla linii magistralnych, transportu miejskiego oraz przemysłu, które dostarczane są w Polsce i na świecie.

Technologie wytwarzane przez firmę, w tym system sygnalizacji przejazdowej BOMBARDIER EBI Gate, systemy detekcji pociągu EBI Track, napędy zwrotnicowe EBI Switch oraz sygnalizatory EBI Light zainstalowano na terenie całej Polski. Co więcej, systemy te zdobywają również uznanie na całym świecie, co potwierdzają uzyskane świadectwa dopuszczenia typu.

Oferta Dywizji Rail Control Solutions Bombardier Transportation obejmuje pełną gamę rozwiązań CITYFLO dla komunikacji miejskiej, począwszy od systemów sterowanych ręcznie do całkowicie zautomatyzowanych, jak również systemów opartych na łączności radiowej. Ponadto, Dywizja dostarcza rozwiązania INTERFLO dla kolejowych linii magistralnych – od systemów konwencjonalnych do systemu ERTMS Poziom 2. Bombardier ma również w swojej ofercie całą gamę przytorowych oraz pokładowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.Do góry